Giải toán lớp 5: Tính tỉ số phần trăm và luyện tập

Chào bạn! Trên bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau giải những bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tính tỉ số phần trăm của hai số

Để tính tỉ số phần trăm của hai số, ta cần tìm thương của hai số đó, sau đó nhân thương đó với 100 và ghi thêm kí hiệu “%” vào bên phải. Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25.

21 : 25 = 0,84 = 84%

Ví dụ 2: Trong một nhóm hai người làm được tổng cộng 1200 sản phẩm. Người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hãy tính số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người.

546 : 1200 = 0,455 = 45,5%

Vậy, người thứ nhất đã làm được 45,5% tổng số sản phẩm.

Tính phần trăm của một số

Để tính phần trăm của một số, ta có thể lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với phần trăm cần tính hoặc lấy số đó nhân với phần trăm rồi chia cho 100. Hãy xem ví dụ sau đây:

Ví dụ 3: Tính 34% của 27kg.

27 × 34 : 100 = 9,18 (kg)

Ví dụ 4: Một cửa hàng đã bỏ ra 5,000,000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Hãy tính số tiền lãi.

5,000,000 : 100 × 12 = 600,000 (đồng)

Tìm một số khi biết phần trăm của nó

Để tìm một số khi biết phần trăm của nó, ta có thể lấy số đó chia cho phần trăm đã biết rồi nhân với 100 hoặc lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho phần trăm đã biết. Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ 5: Tìm một số biết 35% của nó là 49.

49 : 35 × 100 = 140

Ví dụ 6: Một cửa hàng đã bán được 123.5 lít nước mắm và bằng 9.5% số nước mắm cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu lít nước mắm?

123.5 : 9.5 × 100 = 1300 (lít)

Trước khi bán, cửa hàng có tổng cộng 1300 lít nước mắm.

Luyện tập

Dưới đây là một bảng, cột thứ nhất ghi số a, cột thứ hai ghi số b, và cột thứ ba ghi tỉ số phần trăm của hai số a và b. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

a b Tỉ số phần trăm của a và b
36.96 42 88%
5.13 19 27%
324 675 48%

Giải thích:

  • Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta tìm thương của hai số đó, sau đó nhân thương đó với 100 và ghi thêm kí hiệu “%” vào bên phải.
  • Muốn tìm phần trăm của một số, ta có thể lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với phần trăm hoặc lấy số đó nhân với phần trăm rồi chia cho 100.
  • Để tìm một số khi biết phần trăm của nó, ta có thể lấy số đó chia cho phần trăm đã biết rồi nhân với 100 hoặc lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho phần trăm đã biết.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu và luyện tập với các bài toán tỉ số phần trăm. Hãy cố gắng làm thật tốt nhé!

Đừng quên ghé thăm Avy Fragrances để khám phá các sản phẩm thơm dịu của chúng tôi!

Rate this post
Bài viết liên quan