Nước hoa Oud for Greatness Initio Parfum

8.350.000 

Nhóm nước hoa: Hoa cỏ
Giới tính: Unisex
Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25
Năm ra mắt: 2018
Nồng độ:
Nhà pha chế:
Độ lưu hương: Rất lâu – Trên 12 giờ
Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay
Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông
Hương Đầu: Hoa Oải Hương, Nghệ tây, Nhục đậu khấu
Hương giữa: Gỗ trầm hương
Hương cuối: Cây hoắc hương, Xạ hương