620.000 

AJMAL – TINH DẦU NỮ – BÁN CHẠY NHẤT – TOP SELLING – 18ML