Address : 108 Jumeirah Street ,Jumeirah 1,Dubai.Uae

Contact : 042680885

Mobile : 00971 56 2065686

Avy Cosmetics Corp.

AVY COSMETIC STORE

Chi nhánh Tp.HCM

39 Đường Thăng Long,Phường 4

Quận Tân Bình Tp.Hồ Chí Minh

Liên hệ : 089 909 1818