Mỹ phẩm chính hãng nhập khẩu các hãng mỹ phẩm danh tiếng từ Pháp ,Mỹ và Hàn Quốc  như Lancome Paris,dược mỹ phẩm Carecella ,Victoria’s Secret…